Naši zákazníci

Veřejný sektor

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

 

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta

 

Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

 

České vysoké učení v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

České vysoké učení v Praze - Fakulta strojní


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 

Masarykova univerzita - Přírodověděcká fakulta

 

Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

 

Západočeská univerzita - laboratoř virtuálních technologií

 

Akademie věd České republiky - Botanický ústav

 

Akademie věd České republiky - Mikrobiologický ústav

 

Akademie věd České republiky - Biologické centrum

 

Galerie hlavního města Prahy

 Soukromý sektor

IBM


Innogy


RWE Gas Storage


Centrum výzkumu Řež


COMTES FHT


AMI Communications


FotoŠkoda


Invelt


Drop In